OBESES 3D

OBESES 3D és un espectacle d'enormes dimensions que presenta la música d'Obeses en format simfònic. Arranjat per Arnau Tordera I, el concert està interpretat pel propi quartet d'Obeses, una banda simfònica i un cor mixt aconseguint així una vivència tridimensional d'aquesta música.

Més de 10.000 persones ja han gaudit d'un dels espectacles més espectaculars que s'ofereixen actualment.

EDICIONS


 • Amb la Banda Municipal de Barcelona
  • 21 maig '15      L'Auditori de Barcelona (estrena)
  • 30 juny '15       Inauguració Festival Grec
  • 24 octubre '15 Teatre-Auditori Sant Cugat

 • Amb la Banda del Conservatori de Manresa
  • 10 octubre '15  Kursaal Manresa

 • Amb la Banda Municipal de Lleida
  • 27 febrer '16  Auditori EG
 • Amb la Banda EmVic
  • 16 abril '16 L'Atlàntida

 • Amb la Banda del Conservatori de Girona
  • 1 maig '16 Auditori de Girona
 • Amb la Banda simfònica de Badalona
  • 16 maig '16 La Plana